Cách thay đổi mật khẩu Liên Quân Mobile

05/09/2022

Cách thay đổi mật khẩu Liên Quân Mobile

Hướng dẫn nhanh

Vào trang https://account.garena.com > Chuyển sang phần Bảo mật > Chọn Thay đổi ở Mật khẩu > Nhập Mã Xác Thực > Nhập Mật khẩu hiện tạiMật khẩu mới và Xác nhận Mật khẩu mới > Nhập Verification code > Xác nhận Thay Đổi và hoàn tất.